Meie eesmärgiks on parandada psüühiliste erivajadusega klientide toimetulekut, pakkudes neile toetust töötamisel ja igapäevastes tegevustes.
Tugikeskuses on 9 erinevat töötuba, mille tegevustes saavad osaleda kõik meile suunatud kliendid.

Pakume psüühiliste erivajadustega inimestele suunatud töötamise toetamise ja igapäevaelu toetamise teenust.

В Опорном центре Мериметса потребителю услуги две услуги из девяти услуг государственного обеспечения людей с особыми психическими потребностями: