KLIENTIDEL ON VÕIMALUS:

Töötoad on avatud tööpäeviti 8.00-16.00.
Töötatakse lühendatud tööajaga.
Tugikeskuse poolt antakse tööriistad, masinad ja materjalid.
Tegevusjuhendaja valmistab ette töökoha, annab töövahendid ja tööülesanded, õpetab töövõtteid, juhendab ja jälgib töökäiku, märgib üles töötatud aja ja arvestab osalustasu.

KLIENTIDEL ON VÕIMALUS TEHA JÄRGMISI TÖID:


LOOV- JA HUVITEGEVUS:

SPORDITEGEVUS: